Samozřejmě doporučujeme poradit se s odborníkem, existují různé stupně ochrany, které jsou také různě náročné, a to jak na údržbu, tak finančně.

První stupeň je známý každému, přesto je stále nutné opakovat, řiďte se zdravým rozumem:

  • Neotvírejte přílohy e-mailových zpráv od neznámých a podezřelých adresátů.
  • Neinstalujte si programy či rozšíření z neznámých, nedůvěrychodných či dokonce podezřelých zdrojů. Pokud už provádíte instalaci, vždy zvolte "Vlastní", "Advanced" nebo "Custom" a zkontrolujte, zda neinstalujte i něco, co nechcete.
  • Pravidelně zálohujte svoje data. V případě nákazy se počítač jednoduše přeinstaluje a zašifrovaná data se mohou obnovit i bez placení výkupného nebo nutnosti je odšifrovat.
  • Externí disky nebo jiné úložné systémy, na které jsou data zálohována, by neměly být neustále připojeny k počítači. Minimalizuje se tím riziko, že se vyděračský virus zabydlí i u zálohovaných dat.
  • Pravidelně aktualizujte operační systém i jiné programy. Znesnadníte tak práci počítačových pirátů, kteří se snaží objevené trhliny zneužít k propašování škodlivých kódů.
  • Nutné je také pravidelně aktualizovat antivirový program, případně jiné bezpečnostní aplikace.
  • Nepoužívejte programy, pro které již výrobce ukončil podporu. Hrozba nákazy například na Windows XP je mnohonásobně vyšší než u novějších verzí tohoto operačního systému.
  • Používejte silná hesla o délce nejméně 8 znaků, obsahující malé a velké znaky, číslice a speciální znaky. Používejte různá hesla. Mějte jiné heslo pro svůj email, jiné heslo pro internetové bankovnictví, a jiné heslo pro nedůležité internetové obchody. Neukládejte si hesla do mobilního telefonu, který lze snadno ztratit, a případný "nálezce" má poté k dispozici vše, abych vás významně poškodil.